IniciEducacióInvestigacióBiblioteca VirtualNotícies

TradMed

La traducció és una activitat humana molt antiga la raó de ser de la qual és possibilitar la comunicació entre parlants de distintes llengües i cultures. La medicina, pràctica social també existent des de fa mil·lennis, té com a principal objectiu preservar i restaurar la salut, en el sentit d’estat de benestar, físic, psíquic i social, i no només com a absència de lesió o malaltia (OMS). Dos activitats aparentment inconnexes que, tanmateix, han anat de la mà des de temps immemorables. Com a mostra dels molts exemples que ens brinda la història, cal fer esment de l’activitat traductora desenvolupada a la Casa de la Saviesa de Bagdad, gràcies a la qual els àrabs van assimilar el legat mèdic grec, procés que va estimular la producció d’obres originals que, amb els segles, contribuirien a l’avenç de la medicina.

La traducció mèdica és una activitat imprescindible per al desenvolupament de la comunicació i el coneixement mèdics en tots els seus vessants. Aquest tipus de traducció, l’essència del qual és la interdisciplinarietat, ofereix nombroses possibilitats de desenvolupament professional i, per les seues característiques, requereix professionals específicament formats per a l’exercici d’aquesta activitat. No obstant, es tracta d’un àmbit que a penes ha comptat amb el suport de l’educació universitària i de la investigació.

Conscient d’aquesta situació, des de fa ja uns anys un grup d’investigadors de la Universitat Jaume I s’ha centrat en l’estudi d’aquesta especialitat tan important. I fruit d’aquest treball ha sorgit TradMed, un portal completament dedicat a la traducció mèdica que pretén ser una eina essencial d’informació, formació i comunicació dirigida a estudiants, investigadors i professionals d’aquest camp.

Web desenvolupada per Domdesor